Вихователі

Коростель Надія Дмитрівна

Стаж роботи: 12 років

Проблема над якою працює: «Формування соціально-морального розвитку дітей раннього віку»

Життєве кредо: Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх виховувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

Інформація про педагога: добре володіє дитячим колективом, завжди враховує індивідуальні особливості своїх вихованців. В освітньо-виховному процесі велику увагу надає ігровим методам та прийомам, що сприяє не вимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок.

 

 

 

 

 

 

Герасименко Валентина Іванівна

Стаж роботи: 13 років

Проблема над якою працює: «Формування компетентності дитини за освітньою лінією "Дитина у природному довкіллі"»

Життєве кредо: «Не надійся у житті ні на кого крім себе самого. Вірити у власні сили і з ними лише вперед!»

Інформація про педагога: догсягла вагомих результатів у формування творчої ососбистості через гуманістичний розвиток дитини. Застосовує інноваційні форми роботи з дітьми, широко використовує ігрові прийоми в роботі з дітьми. Завжди творчо підходить до проведення інтегрованих занять, тематичних дозвіль, сімейних свят під час яких велику увагу приділяє гуманістичному розвитку дитини.

 

 

 

 

Лавріненко Тетяна Вініамінівна 

Вихователь вищої категорії

Стаж роботи: 27 роки

Проблема над якою працює: «Формування соціально-морального розвитку дошкільників та особистісний розвиток дитини на основі впровадження ІКТ»

Інформація про педагога: цікаво організовує освітньо-виховний процес, впроваджує у практику роботи сучасні технології, формує у дітей позитивне ставлення до навчально діяльності, нею створено цікавий методичний посібник «Школа добрих манер». Поглиблено працює над проблемою: «Реалізація завдань соціально-морального розвитку дошкільників у світлі Базової програми розвитку дитини «Я у Світі» через впровадження творчої спадщини В.О. Сухомлинського та технлогії «Радість розвитку»»

Життєве кредо: «Ввести дитину в світ людських стосунків»

Досягнення педагога: публікація «Додаток до Базової програми «Я у світі» з соціально-морального розвитку дошкільників»

 

 

Федько Оксана Григорівна

Вихователь – спеціаліст

Стаж роботи – 9 років

Проблема над якою працює: «Громадянське виховання дошкільників на основі гармонії людини і природи»

Життєве кредо: Завжди іти вперед і не зупинятися на досягненому

Інформація про педагога: багато уваги приділяє розвитку пізнавальних здібностей, впроваджуючи в навчально-виховний процес досягнення сучасної педагогіки. Організовує навчання та виховання так, аби розвинути емоційну сферу та пізнавальні здібності під час занять, прогулянок.

 

 

 

 

 

Кубраківська Світлана Юріївна

Стаж роботи: 5

Вихователь - спеціаліст, яка працює над проблемою: «Морально-етичний розвиток дошкільників у процесі предметно-практичної діяльності»

Життєве кредо: ніколи, ніколи, ніколи не здаватися!

Інформація про педагога: педагог творчо використовує особистісно-зорієнтований підхід з організації освітньо-виховного процесу. Багато уваги приділяє вихованню любові до рідного краю, вміє зацікавлювати дітей, її вихованці ефективно засвоюютть знання згідно Базової програми «Я у Світі»

 

 

 

 

 

 

Чорненко Юлія Сергіївна

Стаж роботи: 11

Вихователь-спеціаліст яка працює над проблемою: «Використання театральної педагогіки як засіб розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників ».

Життєве кредо: Творить добро, творить по всюди, хай буде добре й тепло людям.

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесник Алла Сергіївна

Стаж роботи: 22

Проблема над якою працює: «Природа і гуманістичне виховання дитини, як засіб життєвої компетентності особистості»

Життєве кредо: « Жива істота, народжена людиною, ще не є людина; людиною її треба зробити і кожна людська істота, як тільки вона навчилася мислити і відчувати, рушає до тієї криниці, яка називається щастям – людським щастям»

Досягнення педагога: грамота міського управління освіти. Методичний доробок «Я пізнаю таємничий Всесвіт»

Інформація про педагога:  приділяє велику увагу розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку. Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивальних ігор її вихованці творчі, креативні, самостійні.

 

 

Шумейко Інна Миколаївна

Стаж роботи: 14

Проблема над якою працює: "Вдосконалення особистості дитини через спілкування з природою на засадах етнопедагогіки"

Життєве кредо: Дарувати дітям радість, любов, натхнення, творчість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопчук Вікторія Вікторівна

Стаж роботи: 4

Проблема над якою працює: "Формування художньо-творчої самоактивності дітей"

Життєве кредо:тепло душі своєї ніжність, я вам віддам, мої найкращі в світі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюта Ірина Михайлівна

Стаж роботи: 5

Проблема над якою працює: «Шляхи вдосконалення гармонійного розвитку дитини як умови успішного навчання у школі у світлі програми "Українське дошкілля"»

Життєве кредо: неси добро, твори добро, до тебе вернеться воно.

Інформація про педагога:  за час роботи зарекомендувала себе як відповідальний, творчий педагог. Багато уваги приділяє рзвитку естетичних здібностей вихованців, впроваджує у навчально-виховний процес досягнення сучасної педагогіки.

 

 

 

 

 

 

Стаж роботи: 18

Проблема над якою працює: «Природа як засіб екологічного виховання дошкільників на засадах виховних та ігрових технологій»

Життєве кредо: