Правила прийому дітей в дошкільний навчальний заклад "Лілея"
 1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі направлення управління освіти і науки Ніжинської міської ради, заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
 2. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
 3. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (90 днів.)
 4. Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
  - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі данного типу;
  - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
  Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
 5. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.
 6. У ДНЗ організовано для дітей триразове харчування.
 7. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу та педіатром міської лікарні і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.
 8. Батьки зобов'язані:
  - вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 20 числа поточного місяця;
  - своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;
  - віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов’язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;
  - приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
  - дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;
  - своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;
  - у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.
 9. Батьки мають право:
  - вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг;
  - відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
  - заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.